Strona główna > Aktualności > Otwarcie przewodu doktorskiego

19.06.2013 otworzyłem przewód doktorski z zakresu implantologii na Uniwersytecie  Medycznym w Poznaniu

Tematem mojej rozprawy jest „ Ocena przydatności obrazowania kości przy użyciu stożkowej tomografii komputerowej ( CBCT ) w prognozowaniu wybranych parametrów stomatologicznej rehabilitacji implantoprotetycznej”.
    Rozprawa oparta będzie o badanie prospektywne finansowane ze środków własnych.
    Przewód doktorski przeprowadzony będzie pod nadzorem i kierownictwem dr hab. n. med. Pawła Piotrowskiego, kierownika Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia UMP.