Strona główna > Implantolog - dla lekarzy > Dr Michał Dębicki

Dr Michał Dębicki

Uczestniczyłem w wielu kursach teoretycznych i praktycznych z zakresu implantologii, ale dopiero bezpośrednia współpraca z doktorem Tomaszem Cegielskim pozwoliła mi na uporządkowanie zdobytej wiedzy i przełożenie jej na praktykę, dzięki czemu mogłem postawić pierwsze samodzielne kroki w implantologii. Na każdym etapie leczenia, od wspólnego planowania zabiegów aż po fazę protetyczną, mogłem liczyć na życzliwość i koleżeńską pomoc. Niebagatelne doświadczenie Tomka na polu implantologicznym wprowadza podczas zabiegów luźną, spokojną, komfortową atmosferę zarówno dla pacjenta jak i współoperatora. Indywidualnie dobiera metodykę zabiegu i odpowiedni system implantologiczny do istniejącej sytuacji klincznej. Według mnie jest to odzwierciedlenie zasady primum non nocere, dzięki czemu rozpoczęliśmy i wciąż kontynujemy współpracę z korzyścią dla moich pacjentów.