Strona główna > Certyfikowany Ośrodek Szkoleniowy PSI

Curriculum PSI - certyfikowany ośrodek szkoleniowy Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

 

 

 

W 2015r. Stomatologia na Podzamczu, której jestem kierownikiem otrzymała akredytację PSI do prowadzenia szkoleń lekarzy dentystów w zakresie Curriculum Implantologicznego.

W czasie intesywnego kursu w ramach programu Curriculum słuchacze mają możliwość uczestnictwa w zabiegu implantacji. Częśc teoretyczna obejmuje wykłady o następującej tematyce:

"Zastosowanie diagnostyki w implantologii - korzyści i pułapki"

"Krótkie implanty i ich zastosowanie w trudnych warunkach anatomicznych"

"Implantacja natychmiastowa w odcinku estetycznym - kryteria możliwości obciążenia natychmiastowego"

Kurs kończy się zaliczającym egzaminem testowym.